Supermoderne energievoorziening We hebben een Warmtekracht Centrale, we wekken energie op (2,4 MegaWatt), de restwarmte wordt gebruikt om de kas warm te houden. De rookgassen van de WK centrale worden gereinigd en als zuivere CO2 als bemesting aan de planten toegediend. Eigenlijk zou je dit dus groene stroom kunnen noemen. Alle Rookgassen van de Ketel (heeft een schone low NOX brander) en als deze aan staat worden gebruikt als CO2 Bemesting voor de planten. Als wij geen CO2 toedienen hebben we een veel lagere CO2 waarde als bv buiten, dit betekend dat de planten heel veel CO2  consumeren.